Výzkumy

Sociální pedagogové v českých školách – výzkumná zpráva

Sociální pedagogové v českých školách – výzkumná zpráva

Zdroj: odborný časopis Sociální pedagogika | Social Education, 11(2), 2023

Autoři: Jan Šmída, Tomáš Čech a kol.

Bezmála dvě desetiletí se vede odborná diskuze ohledně uplatnění sociálního pedagoga ve škole, s čímž souvisí zavedení pozice do katalogu profesí. Sociální pedagog může efektivně cílit na aktuální problémy škol a jeho potřeba se s akcelerujícím vývojem společnosti neustále stupňuje. Nabízí podporu a spolupráci všem pedagogickým pracovníkům školy a činitelům edukačního procesu a přináší novou perspektivu řešení problémů.

Plné znění výzkumné zprávy na stránkách odborného časopisu Sociální pedagogika | Social Education ZDE

SZÚ - Studie GYTS: 21,5 % dětí ve věku 13-15 let užívá tabákové výrobky

Státní zdravotní ústav - Global Youth Tobacco Survey – Mezinárodní šetření užívání tabáku mezi mladistvými

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav se v roce 2022 opět zapojil do celosvětového výzkumu GYTS (Global Youth Tobacco Survey – Mezinárodní šetření užívání tabáku mezi mladistvými), který monitoruje užívání tabáku a nikotinu mezi žáky ve věku 13-15 let, včetně jejich znalostí a postojů k těmto výrobkům, pasivnímu kouření, nebo vlivu médií a reklamy. GYTS používá standardní základní dotazník, výběr vzorku a protokol pro sběr dat. Výzkum se koná pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) a Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC).

Výsledky studie poskytují ucelená data o užívání tabáku a nikotinu mezi mládeží i jejich postojích, která jsou nezbytná pro tvorbu preventivních a výchovných programů a následné měření jejich účinnosti.

Plné znění výzkumu (anglicky), shrnutí výzkumu (česky) a tisková zpráva na stránkách SZÚ ZDE

Další články...