Výzkumy

Spokojenost školních psychologů a pohled na klady a zápory jejich práce

Spokojenost školních psychologů a pohled na klady a zápory jejich práce

Autor: Marie Herynková

Zdroj: E-psychologie (č. 3/2020) - odborný elektronický časopis ČMPS

Výzkumná studie se zabývá pohledem školních psychologů na klady a zápory jejich profese. Dále je výzkum zaměřen na zjištění úrovně spokojenosti školních psychologů se svou prací. Z výsledků vyplývá, že mezi nejčastěji zmiňované kladné aspekty práce školních psychologů patří možnost přímé práce s klientem, volnost časová i ve způsobu pojetí práce a rozmanitost. Naopak nejčastěji zmiňovanými zápory byly náročné vztahy na pracovišti, nejasná role a osamocenost. Velká část výzkumného souboru (N = 61, z toho 59 žen) je pracovně spokojena. Byla nalezena statisticky významná souvislost mezi touto spokojeností a délkou praxe i výší úvazku školních psychologů...

Plné znění studie naleznete na stránkách odborného časopisu E-psychologie ZDE

Výzkum Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu

Výzkum Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu

UNICEF Česká republika

Zdroj: Stránky UNICEF

V souvislosti s pandemií COVID-19 provedl český UNICEF ve spolupráci s agenturou STEM/MARK výzkum Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu. Smyslem výzkumu bylo umožnit českým dětem vyjádřit svůj názor na situaci, které postihla Českou republiku, a na konkrétní změny, které pandemie přinesla do života jejich rodin.
Pandemie COVID-19 a související opatření jsou v novodobé historii lidstva zcela výjimečné. 1,5 miliardy dětí, stejně jako jejich učitelé a ředitelé škol v celkem 188 zemích světa, se museli přizpůsobit nové situaci. Výsledky výzkumu Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu ukazují, jak se s narušením běžného režimu a omezením školní docházky vypořádaly děti v Česku.

Shrnutí výzkumu

Podrobné informace k výzkumu

 

Další články...