Role moderních technologií a internetu u dětí v předškolním věku: rizika jejich používání z pohledu rodičů

Role moderních technologií a internetu u dětí v předškolním věku: rizika jejich používání z pohledu rodičů

Role moderních technologií a internetu u dětí v předškolním věku: rizika jejich používání z pohledu rodičů

Autoři: Rokosová, K.,Vacek, J., Šťastná, L.

Zdroj: Odborný časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, č. 2 / 2021

Východiska - Moderní technologie a internet používá stále rostoucí počet dětí v předškolním věku, avšak nejsou známy důsledky tohoto chování na vývoj jedince.
Cíle - Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat problematiku používání moderních technologií a internetu u dětí v předškolním věku a zaměřit se na problémové, závislostní chování a rizika v souvislosti s těmito technologiemi na základě výpovědí rodičů...

Plné znění výzkumu naleznete na stránkách odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, č. 2 / 2021 ZDE