Jsou klienti NZDM opravdu „rizikovější“ než běžná populace dospívajících?

Jsou klienti NZDM opravdu „rizikovější“ než běžná populace dospívajících?

Jsou klienti NZDM opravdu „rizikovější“ než běžná populace dospívajících?

Autoři: Mgr. Vanda Zemanová - Univerzita Palackého v Olomouci

Zdroj: Stránky České asociace streetwork

Většina dosavadních výzkumů týkajících se problematiky NZDM se zaměřuje na prevenci rizikového chování, metody práce či na osobnost pracovníků. Jací ale doopravdy jsou „naši“ klienti, kterým je služba určená? Chovají se opravdu rizikověji, než běžná populace? Pokud ano jsou i přesto v životě spokojenější nebo ne? Jak sami sebe hodnotí? Tyto otázky vedly autorku k  realizaci celorepublikového výzkumu, jehož cílem bylo zjistit míru propojenosti „fenoménu dospívání“, resp. rizikovému chování s fenomény pozitivní psychologie – životní spokojenosti a sebehodnocení, jejichž zvyšování má vliv na míru efektivity služby NZDM. Zjištění vyplývající z realizovaného výzkumu mohou být podkladem pro metodiku případové práce s klientem, která by vycházela z aplikace jednoduchých screeningových psychodiagnostických metod...

Plné znění výzkumu na stránkách ČAS ZDE