Poruchy příjmu potravy

Co jsou poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (PPP) zahrnují spektrum onemocnění od restriktivní mentální anorexie po mentální bulimii a přejídání spojené se stresem, které může vést až k obezitě.

Pro mentální anorexii je typické odmítání nebo neschopnost udržet zdravou, normální váhu. Představa nárůstu váhy nemocné děsí. Častá je porucha vnímání vlastního těla, postižení se cítí obézní, i když mají podváhu, častá je také kombinace omezení příjmu potravy s nadměrným nepřiměřeným cvičením a dalšími způsoby snižování váhy jako je zvracení, používání projímadel a různých dietních přípravků.

Anorexie může přecházet v mentální bulimii i psychogenní přejídání. Rozdíl mezi anorexií a bulimií, která se projevuje přejídáním, střídaným hladověním a zvracením (spojeným s pocity viny), nemusí být vždy zřejmý, zvláště při dlouhodobém průběhu.
U anorexie je udávána hmotnost pod 17,5 BMI – hmotnost (v kg) / výška (v m) na druhou, zatímco jedinci s bulimií mají postavu normální nebo mírnou nadváhu.

I „prosté“ přejídání, nazývané psychogenní přejídání, je problémem, který podstatně narušuje zdraví tělesné i duševní a při dlouhodobém průběhu může vést k jiným poruchám příjmu potravy a/nebo k obezitě. Vyvíjí se z nezdravého jídelního chování, zvládání stresu a negativních emocí pomocí jídla a může vést k celoživotnímu držení diet a řešení problémů pomocí jídla, které si člověk vyčítá.

Mezi další, méně znamé PPP, které se objevují především ve skupině dospívajících, patří drunkorexie. Jde o vysoce rizikovou kombinaci zneužívání alkoholu a omezení stravy. Ten, kdo jí trpí, si „šetří“ kalorie z jídla pro to, aby si na plánované party mohl dopřát kalorické alkoholické nápoje, či kombinaci alkoholu a energetických nápojů. Rizika jsou zřejmá – náhlý kolaps organismu, psychické problémy (tzv. „pomejdanová deprese“), dlouhodobé zdravotní důsledky, závislost na alkoholu.

Se zvýšeným zájmem o zdravou výživu souvisí ortorexie. U ortorexie se však jedná o extrémní se zabývání zdravým stravováním (složením potravin, detailním plánováním jídelníčku, kdy postižený si nastavuje stále extrémnější kritéra) na úkor ostatních zájmů a aktivit. Zdánlivě žádoucí změny v chování, které poruchu provázejí na počátku (přestat jíst chemické, slazené, přesolené, smažené, fast food potraviny) se snadno může přesmyknout v závažné, osobnost i vztahy devastující, onemocnění.

Především u chlapců se již na střední škole můžeme setkat s Adonis komplexem. Je chováním spojeným se snahou o nárůst svalové hmoty, dosažení ideálních tvarů a rozměrů pro fitness a kulturistiku. Muži pak tráví většinu volného času ve fitness centrech, jsou závislí na nabírání svalové hmoty a časem přidávají i závislost na nebezpečných látkách (anabolické steroidy, spalovače tuku prodávané na černém trhu apod.)

Spektrum onemocnění tedy zahrnuje různé typy i různou závažnost průběhu. Jde o závažná psychická onemocnění. Chování spojené s PPP není od určitého stádia nemocný člověk schopen ovládat a tedy se i sám bez pomoci druhých nemoci zbavit.
PPP bývají také často spojeny s depresí, úzkostí, sebepoškozováním a sociální izolací. Jsou léčitelné, ale čím dříve člověk léčbu vyhledá, tím větší má na uzdravení šanci.  Stud a strach ze stigmatizace často ve vyhledání léčby brání. Vzdělání, prevence, včasná detekce a včasná intervence jsou pro minimalizaci škod působených PPP zásadní.