Studie „Typologie antisociálního chování ve střední adolescenci a její vztah k užívání návykových látek“

Studie „Typologie antisociálního chování ve střední adolescenci a její vztah k užívání návykových látek“

Studie „Typologie antisociálního chování ve střední adolescenci a její vztah k užívání návykových látek“

Studie publikovaná v časopise Česká a slovenská psychiatrie, autoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Michal Hrdlička,

Cíl: Cílem výzkumu bylo vytvořit typologii adolescentů z městských oblastí na základě jejich antisociálního chování a typologii validovat na základě vztahů mezi antisociálním chováním a užíváním návykových látek.

Výsledky výzkumu mohou být využity zejména při vytváření cílených preventivních programů.

Více na stránkách časopisu Česká a slovenská psychiatrie č.3/2016 ZDE