Obsahová analýza MPP ZŠ se zaměřením na témata sexuální výchovy

Obsahová analýza MPP ZŠ se zaměřením na témata sexuální výchovy

Obsahová analýza minimálních preventivních programů základních škol se zaměřením na témata sexuální výchovy

Autoři: Tereza Lubasová, Miroslav Charvát, Kateřina Taranzová, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Zdroj: Odborný časopis Psychologie a její kontexty 10 (2), 2019, 67–81.

Cílem výzkumu je obsahová analýza minimálních preventivních programů na českých základních školách se zaměřením na témata sexuální výchovy. Byla použita kombinace kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy dokumentů. Analyzováno bylo 50 dokumentů s rozsahem 4–99 stran. Analýza témat, obsahu, typů realizovaných programů a evaluace byla komplikovaná nejednotnou terminologií a strukturou dokumentů a jejich obecností a příliš širokým zaměřením. Nejčastěji uváděná témata zahrnovala otázky hygieny a péče o tělo (především u mladších ročníků), sexuální rizikové chování (u starších ročníků) a biologické rozdíly mezi pohlavími (napříč všemi ročníky). Ve 45 dokumentech nebyla zahrnuta témata sexu a médií, ve 39 chyběly informace o tom kde získat jakou pomoc. V 36 případech nebyla popsána témata sexuálního zneužívání ani vývoj zdravého sebepojetí žáků...

Plné znění výzkumu naleznete na stránkách odborného časopisu Psychologie a její kontexty č. 10 (2), 2019, 67–81 ZDE