Agresivní chování ve školách ČR z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol

Agresivní chování ve školách ČR z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol

Agresivní chování ve školách ČR z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol

Výzkum realizovalo CEPROS (Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví), výzkumný tým vedl PhDr. L. Csémy. Cílem výzkumu bylo analyzovat rozsah a formy agresivního chování ve školách. Realizoval se prostřednictvím dotazníkového šetření u 1003 učitelů a učitelek a 3166 žáků a žákyň 7.,8. a 9. tříd.

Přehled výsledků výzkumu ZDE