Wellbeing ve vzdělávání - Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů

Wellbeing ve vzdělávání - Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů

Wellbeing ve vzdělávání - Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů

Autorka: Kateřina Novotná

Zdroj: Partnerství pro vzdělávání 2030+, z. ú.

Anotace:
SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání) a Partnerství pro vzdělávání 2030+ vydávají publikaci Wellbeing ve vzdělávání. Jde o analýzu toho, jak podporují wellbeing žáků i pedagogů a dalších zaměstnanců školy v pěti vybraných zemím, konkrétně v Irsku, Walesu, Rakousku, Finsku a v Kanadě (konkrétně v provincii Ontario). Autorka studie Kateřina Novotná jejich přístup nejen popisuje, ale hledá také inspirace, které by se daly využít v českém prostředí.
Výběr zemí nebyl náhodný. Všech pět vzdělávacích systémů klade na wellbeing žáků i pedagogů důraz jako na důležitý faktor, který má přímý vliv nejen na atmosféru školy, ale také na kvalitu výuky a vzdělávací výsledky žáků.

Tisková zpráva k vydání publikace ZDE
Analýza Wellbeing ve vzdělávání ZDE
Infografika, která shrnuje všechny oblasti, v nichž může škola wellbeing rozvíjet ZDE