Studie "Vznik falešných vzpomínek u dětí školního věku jako důsledek missinformace"

Studie "Vznik falešných vzpomínek u dětí školního věku jako důsledek missinformace"

Studie "Vznik falešných vzpomínek u dětí školního věku jako důsledek missinformace"

Autoři: Dominika Žitníková, Lenka Lacinová

Zdroj: Elektronický časopis E-psychologie - časopis Českomoravské psychologické společnosti

Lidská paměť není příliš přesná a spolehlivá, naopak je docela snadno zmanipulovatelná. Stačí i nenápadný podnět z okolí, který utkví v paměti, aby přepsal nebo se navázal na původní vzpomínky. Takto může dojít jak ke zkreslení původních vzpomínek, tak i k vytvoření zcela nových. Protože děti jsou sugestibilnější než dospělí, můžou být jejich vzpomínky a svědectví považovány za méně věrohodné. V tomto experimentu byl zkoumán vliv zkreslujících informací na původní vzpomínku u vzorku 107 dětí školního věku. Během misinformační procedury byla u 45,7 % dětí skrze sugestivní otázky vytvořena vzpomínka na něco, co nemohly vidět...

Výsledky studie na stránkách E-psychologie (číslo 2/2017) ZDE