Agresivní a antisociální chování u ADHD

Agresivní a antisociální chování u ADHD

Agresivní a antisociální chování u ADHD

Autoři: Hana Ptáčková, Jan Vevera, Jiří Raboch, Radek Ptáček

Zdroj: Odborný časopis  Česká a slovenská psychiatrie (č. 6/2019)

ADHD je nejčastější duševní poruchou v dětském věku. Aktuální studie uvádějí výskyt u 5 až 10 % populace. Jedná se o skupinu vývojových poruch, projevující se v menší či větší míře ve všech oblastech života dítěte, ale i jeho okolí. 

Jde o poruchu vyznačující se nadměrnou aktivitou, nepozorností a impulsivitou. Vyznačuje se rozmanitou symptomatologií, různou etiologií a nejednotným vývojem a je modelovou poruchou pro interakci mezi faktory genetickými, neurobiologickými a zevními epigenetickými...

Plné znění článku naleznete na stránkách časopisu Česká a slovenská psychiatrie č. 6/2019 ZDE