Školní metodici prevence na ZŠ a SŠ a téma „Bezpečnost v kyberprostoru“ - výzkum

Školní metodici prevence na ZŠ a SŠ a téma „Bezpečnost v kyberprostoru“ - výzkum

Školní metodici prevence na základních a středních školách a téma „Bezpečnost v kyberprostoru“ - výzkum.

Autoři: Vzdělávací program JSNS - Člověk v tísni, o. p. s., agentura Stem/Mark

Zdroj: stránky Vzdělávacího program JSNS - Člověk v tísni, o. p. s.

Rizikového chování spojeného s pohybem v kyberprostoru (zejména online závislostí a kyberšikany) mezi žáky základních a středních škol přibývá, domnívají se školní metodici prevence. Ukázal to reprezentativní průzkum, který sledoval 2 hlavní cíle: získat podrobnější obrázek o školních metodicích prevence a o podmínkách, v nichž pracují; a zmapovat, jak přistupují k aktuální oblasti bezpečnost v kyberprostoru (kolik času kterým tématům věnují, jakou by uvítali podporu apod.).

Plné znění závěrečné zprávy výzkumu na stránkách Vzdělávacího program JSNS - Člověk v tísni, o. p. s. ZDE