Zloději nebo strašidla: čeho se bojí české děti?

Zloději nebo strašidla: čeho se bojí české děti?

Zloději nebo strašidla: čeho se bojí české děti?

Autoři: Martin Brummer, Hana Valentová

Zdroj: Odborný časopis E-psychologie, číslo 3/2019

Výzkum se zabývá obsahem strachů u dětí v období mezi předškolním a středním školním věkem. V rámci longitudinální studie zjišťuje intenzitu strachů z předem určených objektů, jejich proměnu v čase a rozdíly v závislosti na pohlaví. Výzkum je rozdělen na dvě fáze. V první fázi byly zjišťovány intenzity strachů u 40 dětí z mateřských škol a 39 dětí z druhých tříd základní školy. V druhé fázi bylo šetření replikováno u stejných skupin po dvouletém odstupu. Studie prezentuje základní informace o podobách strachu ve výše uvedeném období, předkládá data o proměnách reprezentací strachů v dětských představách, uvádí přímé intenzity strachů z jednotlivých objektů a zasazuje je do vztahů se současnou tuzemskou i zahraniční literaturou.

Plné znění výzkumu naleznete na stránkách odborného časopisu E-psychologie ZDE