Studie „Migrace, integrace a česká škola“

Studie „Migrace, integrace a česká škola“

Studie „Migrace, integrace a česká škola“
Autoři: Andrea Preissová Krejčí, Jana Máčalová, Martina Cichá, Blanka Moravcová - Univerzita Palackého Olomouc

Zdroj: Paidagogos - časopis pro pedagogiku v souvislostech

Studie se zaměřujeme na přijímání multikulturní ideologie ve vzdělávacím procesu na našich školách. Vychází z vlastního výzkumného šetření mezi učiteli a žáky základních a středních škol ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji uskutečněného od září 2014 do června 2015, jehož cílem bylo zmapovat postoje učitelů a žáků k vybraným národnostním a kulturním skupinám.

Plné znění studie na stránkách časopisu Paidagogos (číslo 1/2016) ZDE