Odlišné světy učitelů a rodičů: interakce s rodiči jako zdroj stresu učitele

Odlišné světy učitelů a rodičů: interakce s rodiči jako zdroj stresu učitele

Odlišné světy učitelů a rodičů: interakce s rodiči jako zdroj stresu učitele

Autoři: Veronika Pavlas Martanová, Olga Konůpková

Zdroj: Odborný časopis Pedagogická orientace č. 2/2019

Cílem této empirické studie je popsat, jaké faktory identifikovali učitelé základních škol jako zdroj stresu v kontaktu s rodiči. V první části mapuje výzkumné aktivity v oblasti učitelského stresu v posledních desetiletích. Ve druhé části se zabývá metodologií výzkumu – tematickou analýzou dat a popisem vzorku respondentů (45 rozhovorů z 12 ZŠ). Ve třetí části jsou prezentovány výsledky šetření, čtvrtá část je věnována diskusi a pátá část praktickým doporučením.

Studie naznačuje, že na pozadí teorie stojí učitelská kauzalita potíží dítěte (učitel viní rodiče – jedná se o obranu proti vlastnímu stresu). Centrální kategorií zdroje stresu je vzájemná komunikace a některé její aspekty: míra komunikace, její obsah a směr, vyváženost sil při komunikaci a její dokumentace. „In vivo“ pak vzniká termín „rodič-prudič“, v němž se násobí nevhodná míra (příliš často), obsah (emocionálně a kriticky) i směr komunikace (od rodiče ke škole) s nežádoucí podporou ze strany institucí a nutností vše dokumentovat. „Rodič-prudič“ je koncentrátem učitelského stresu...

Plné znění studie naleznete na stránkách odborného časopisu Pedagogická orientace ZDE