Autoregulace žáků v závislosti na vnímaných projevech rizikového chování

Autoregulace žáků v závislosti na vnímaných projevech rizikového chování

Autoregulace žáků v závislosti na vnímaných projevech rizikového chování

Autoři: Karla Hrbáčková, Jakub Hladík

Zdroj: Odborný časopis Studia paedagogica (FF MUNI)

Příspěvek se věnuje problematice autoregulace žáků v závislosti na jejich vnímaných projevech rizikového chování. Nízká úroveň autoregulace bývá často spojována s rizikovými projevy chování a zkoumá se často v prostředí, kde jsou děti ohroženy rizikovým chováním.V našem výzkumu jsme se zaměřili na žáky z běžných základních a středních škol (N = 2652) a z jišťovali jsme, jak se u těchto žáků projevuje autoregulace v oblasti kognitivní, emocionální a behaviorální. Sledovali jsme také, jakým z působem se na míře autoregulace podílí vnímaná vlastní účinnost, školní prospěch, ekonomický status a vnímaný vliv okolí...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Studia paedagogica ZDE