Rozdíly ve zdravotním stavu žáků a jejich dopady na fungování žáků ve škole - přehledová studie

Rozdíly ve zdravotním stavu žáků a jejich dopady na fungování žáků ve škole - přehledová studie

Rozdíly ve zdravotním stavu žáků a jejich dopady na fungování žáků ve škole - přehledová studie

Autor: Jiří Mareš

Zdroj: Odborný časopis Pedagogika - časopis pro vědy o vzdělávání a výchově

Abstrakt:
Jak mezi dětmi, tak mezi adolescenty existují rozdíly dané jejich pohlavím, věkem, sociálním zázemím, intelektovými schopnostmi, školním prospěchem. Tyto rozdíly jsou široké veřejnosti dobře známy. Mnohem méně pozornosti je zatím věnováno rozdílům mezi zdravými a nemocnými žáky, které vznikají v důsledku chronických onemocnění některých dětí a dospívajících. Je prokázáno, že chronická onemocnění mají negativní dopad na školní docházku těchto žáků, jejich učení, školní prospěch i sociální začleňování do běžných tříd. Přehledová studie shrnuje současný stav poznání této problematiky, která má aspekty zdravotnické, pedagogické, psychologické i sociální...

Plné znění článku na stránkách časopisu Pedagogika Vol 72 No 1 (2022) ZDE