Souvislost psychických potíží a rizikového chování adolescentů

Souvislost psychických potíží a rizikového chování adolescentů

Souvislost psychických potíží a rizikového chování adolescentů

Studie publikovaná v časopise Česká a slovenská psychitrie, autor: Lucie Foltová - Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie LF MU Brno, Ústav preventivního lékařství LF MU Brno.

Cíl: Ověřit, zda u neklinického souboru adolescentů lze identifikovat případnou souvislost jejich psychického stavu se zapojením do několika specifických typů rizikového chování.

Více na stránkách časopisu Česká a slovenská psychiatrie ZDE