Projevy dívek s ADHD ve školním prostředí – přehledová studie

Projevy dívek s ADHD ve školním prostředí – přehledová studie

Projevy dívek s ADHD ve školním prostředí – přehledová studie

Autorka: Mgr. Tereza Kolečková, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Zdroj: odborný časopis Psychologie pro praxi, Vol 55 No 2 (2020), zveřejněno - 13. 04. 2022

Abstrakt: Cílem této přehledové studie je seznámit s tématem dívek s ADHD ve školním prostředí. Projevy dívek sADHD bývají hůře rozpoznatelné než u chlapců s ADHD, a proto nebývají pedagogy tak často zachyceny a následně diagnostikovány. To má za následek další přidružené obtíže především emočního a sociálního rázu. Článek popisuje typické projevy dívek s ADHD a soustředí se na pohlavní rozdíly a významné studie zaměřující se na školní prostředí. Na úvod je zmíněný výskyt ADHD u dívek ve srovnání s chlapci a definice ADHD. Hlavní část se snaží popsat důležité projevy dívek s ADHD, které mohou být užitečné jak pedagogům, tak jiným odborníkům při rozpoznávání této diagnózy právě u dívek. Ve druhé části jsou stručně představeny vybrané studie související se školním prostředím, které též mohou být hodnotným přínosem pro pedagogické pracovníky. Na závěr jsou porovnávána získaná zjištění spolu s aktuálními výzkumy a definicemi, které mohou pomoci lepšímu porozumění a odhalení projevů ADHD u dívek.

Plné znění článku na stránkách časopisu Psychologie pro praxi, Vol 55 No 2 ZDE