Současný stav sexuální výchovy v rámci základního vzdělávání v České republice – systematický přehled teorie a praxe

Současný stav sexuální výchovy v rámci základního vzdělávání v České republice – systematický přehled teorie a praxe

Současný stav sexuální výchovy v rámci základního vzdělávání v České republice – systematický přehled teorie a praxe

Autor: SADKOVÁ, T. - Katedra psychologie, Filozofická fakulta, UPOL

Zdroj: Odborný časopis Adiktologie č.1/2018

Mapování přípravy a realizace sexuální výchovy v České republice (ČR) jsou nedostatečné, jak z pohledu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), tak z pohledu výzkumníků. Přehledové články týkající se daných témat zcela chybí.

CÍL: Cílem článku je zhodnotit současný stav sexuální výchovy v ČR a identifikovat případné nedostatky ve výzkumu v oblasti současného stavu sexuální výchovy uskutečňované na českých základních školách – její teoretické, vědecké a legální zázemí i její praktické aplikace...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Adiktologie ZDE