Tým PCPP a kontakty

Tým PCPP a kontakty

Pražské centrum primární prevence
Rumunská 1
Praha 2
120 00

Telefon: 222 074 126, 604 724 628

Web: www.prevence-praha.cz

 

Tým Pražského centra primární prevence:

Mgr. Jan Žufníček
Etoped, adiktolog, absolvent pětiletého sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii – SUR. Více než osm let pracoval s dětmi a dospívajícími s problémovým chováním a s jejich rodinami ve Středisku výchovné péče. V současné době se věnuje především metodické činnosti a vzdělávání pedagogických pracovníků. Zaměřuje se hlavně na oblast bezpečného klimatu ve školním prostředí, práci se skupinou, prevenci šikanování a závislostí. Vedoucí Pražského centra primární prevence.
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jana Gricová (roz. Hanusová)
V Pražském centru primární prevence (PCPP) pracuje od roku 2010, jako psycholožka a manažerka projektů podpory duševního zdraví a prevence. Spolupracuje také s neziskovým sektorem ( E-clinic, z.ú., Psychiatrická klinika 1. LF UK) na vývoji služeb pro klienty s duševním onemocněním (ADHD v dospělosti, poruchy příjmu potravy, projekt ChildTalks+ pro rodiny zasažené duševním onemocněním rodičů). 
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Pavel Dosoudil
Pracoval jako vedoucí Střediska výchovné péče. Podílel se jako lektor a konzultant v projektu Minimalizace šikany na vzdělávání pedagogických pracovníků v prevenci rozvoje šikany ve třídních kolektivech. Jako hlavní metodik pro SVP spolupracoval v projektu RAMPS VIPIII. Absolvoval sebezkušenostní výcvik a supervizní výcvik, výcvik ve školské mediaci. Je členem Evropské asociace supervize a koučingu. Dlouhodobě pracuje se skupinami dětí, mládeže i dospělých.
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Roman Petrenko
Sociolog. Osm let působil v Národním ústavu pro vzdělávání, kde měl na starost oblast primární prevence rizikového chování. Věnoval se např. evaluaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence, vzdělávání v prevenci či vývoji on-line systému evidence preventivních aktivit. Řadu let se podílí na výzkumech v oblasti primární prevence a ústavní výchovy a metodické a vzdělávací činnosti. Působí rovněž jako lektor primární prevence. Cenné zkušenosti pro práci s dětmi čerpá mj. jako aktivní otec neposedných ratolestí.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
psycholožka působící řadu let v oblasti prevence a institucionální výchovy. Byla lektorkou programů primární prevence, pracovala v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a následně vedla oddělení ústavní výchovy a prevence rizikového chování v Národním ústavu pro vzdělávání, ve kterém se podílela např. na standardech kvality preventivně výchovných zařízení, na procesu certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence či na vývoji on-line systému evidence preventivních aktivit. Je absolventkou výcviku rodinné systemické terapie a kognitivně behaviorální terapie a oba přístupy využívá v praxi. Zároveň má supervizní výcvik a realizuje supervize zejména pro oblast školství a sociálních služeb.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jana Marečková
Od roku 2001 pracuje v organizacích zaměřených na prevenci, léčbu a resocializaci závislých. Na pozici zástupkyně vedoucí Drogového informačního centra SANANIM se zabývala administrací a obsahovou náplní webových stránek a internetovým poradenstvím. Jako sociální manager Právní poradny A.N.O., která se specializuje na právní pomoc v souvislosti s návykovými látkami, má zkušenost s problematikou sociální exkluze a právními aspekty závislostí.
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.