PCPP

Učitelé v době koronaviru - 10 doporučení

Napsal Roman Petrenko a Lucie Myšková
Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence
 
UČITEL JE TAKÉ ČLOVĚK
1) Pečujme o sebe 
I my, pedagogové a jiní odborníci věnující se dětem, musíme stejně jako kdokoli jiný v první řadě pečovat o sebe. Musíme sami zůstat fyzicky i psychicky zdraví, abychom tu mohli být pro druhé. Péče o sebe vedle doporučených hygienických opatření zahrnuje především pravidelný denní režim, dostatek spánku, zdravou a pravidelnou stravu, pravidelný pohyb, čas na relaxaci a koníčky či udržení sociálních kontaktů. Snažme se následující týdny navzdory on-line vzdělávání trávit čas nejen u počítače...

Přečtěte si celý článek

Prevence rizikového chování v popandemické době

Napsal Pavel Dosoudil
Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence

Stále ještě jsme svíráni epidemií a z ní plynoucími omezeními. Objevují se smutné zprávy o růstu počtu vážně nemocných a zemřelých, ale také zprávy pozitivní o příznivějším vývoji křivky epidemie, o postupu v hledání účinné léčby či vakcíny. Již se objevují, zatím opatrně vyslovovaná a spekulativní data, kdy budou opět otevřené školy. Ač boj naší společnosti s epidemií stále trvá a pozornost je stále spíše soustředěna na přítomný okamžik, nastává možná pomalu čas přemýšlet a s rozmyslem konat ve prospěch budoucnosti.
Školy se rychle adaptovaly na situaci. Prostřednictvím moderních technologií zvládají předávat informace, kontrolovat úkoly a dávat zpětnou vazbu k osvojeným znalostem. Kolují zprávy o někde až zahlcení dětí (a rodičů) zadanými úkoly. Možná bude řada pedagogů hnána touhou rychle dohnat neprobranou látku a neztrácet čas jinými aktivitami. Pokud je však potřeba nějaká forma adaptačního programu (nikoliv zrovna adaptační výjezd) po každých prázdninách, bude po této traumatizující situaci zapotřebí dvojnásob. Je nejspíše čas kontaktovat své poskytovatele preventivních programů a domluvit se na formě podpory...

Přečtěte si celý článek

Portál primární prevence rizikového chování

Vítejte na stránkách věnovaných primární prevenci rizikového chování. Stránky spravuje Pražské centrum primární prevence, odborné pracoviště Centra sociálních služeb Praha.
Na stránkách naleznete informace o rizikovém chování, systému a realizátorech primární prevence, pořádaných akcích, realizovaném výzkumu v oblasti rizikového chování, koncepční a metodické materiály a další. Naším posláním je zvyšovat kvalitu primární prevence v Praze.

Novinky z Facebooku