Typológia antisociálneho správania: špecifiká prejavov adolescentných chlapcov a dievčat vo vzťahu k rizikovému sexuálnemu správaniu

Typológia antisociálneho správania: špecifiká prejavov adolescentných chlapcov a dievčat vo vzťahu k rizikovému sexuálnemu správaniu

Typológia antisociálneho správania: špecifiká prejavov adolescentných chlapcov a dievčat vo vzťahu k rizikovému sexuálnemu správaniu

Autoři: Lenka Selecká, Ivana Václaviková, Marek Blatný, Michal Hrdlička

Zdroj: Odborný časopis Česká a slovenská psychiatrie č.6/2017

Cieľom výskumu bolo vytvoriť separátne typológie adolescentných chlapcov a dievčat s dôrazom na frekvenciu výskytu a konkrétnej podoby ich antisociálnych prejavov a tieto typológie ďalej validovať nielen z hľadiska vzťahu antisociálneho správania a užívania návykových látok, ale i vzhľadom na výskyt rizikového sexuálneho správania...

Plné znění výzkumu na stránkách časopisu Česká a slovenská psychiatrie - číslo 6/2017 ZDE