Vliv vybraných charakteristik rodinného prostředí na rizikové chování 15tiletých adolescentů

Vliv vybraných charakteristik rodinného prostředí na rizikové chování 15tiletých adolescentů

Vliv vybraných charakteristik rodinného prostředí na rizikové chování 15tiletých adolescentů

Zdroj: Elektronický časopis E-psychologie - časopis Českomoravské psychologické společnosti

Autoři: Jan Sebastian Novotný, Petr Okrajek

Na stránkách elektronického časopisu E-psychologie je zvěřejněn příspěvek, který představuje dílčí výsledky analýzy rizikového chování u adolescentů. Zaměřuje se na vliv některých rodinných charakteristik (konflikty s rodiči, návykové chování rodičů, dysfunkce v rodině apod.) na rozvoj rizikového chování. Zkoumaný soubor tvoří 1635 adolescentů. Výsledky potvrzují vliv některých rodinných charakteristik na rozvoj rizikového chování...

Více na stránkách časopisu E-psychologie ZDE