ChildTalks+

ChildTalks+ - prevence pro děti z rodin, kde rodiče trpí duševním onemocněním

 

www.childtalks.cz

 

V Centru sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence, spolupracujeme s 1. LF UK a dalšími partnery na implementaci a ověření činnosti metodiky ChildTalks+ (2021-2023).

ChildTalks+ je preventivní a edukativní metodika pro práci s rodinami, kde jeden z rodičů trpí duševním onemocněním. Cílem je předcházet duševním problémům a rizikovému chování jejich dětí a adekvátně k jejich věku jim poskytnout informace o duševním onemocnění jejich rodičů, emoční a sociální podporu. Rodičům program usnadní s dětmi o svém onemocnění mluvit a získají doporučení na návaznou odbornou pomoc.

Přečtěte si krátké informace o projektu a proč je důležité se v prevenci zaměřit na tuto rizikovou skupinu dětí:
Informace o projektu

23. – 25. 8. 2021 lektorka Dr. Karin van Doesum, autorka metodiky, proškolila prvních 14 terapeutů z ČR včetně zástupce Centra sociálních služeb Praha. Celkem bude účast v projektu nabídnuta 80 rodinám. Metodiku mohou proškolení terapeuti využívat i po skončení projektu a začlenit ji do práce se svými klienty. Proto informaci šíříme do co nejvíce odborných zařízení v ČR.

Druhý trénink proběhne 5. 5. a 6. 5. 2022 v Praze na Děkanátu 1. LF UK, Na bojišti 3, Praha 2. Zaujala Vás ChildTalks+ a chcete metodiku využít ve své praxi?
Přečtěte si, kdo může být terapeut a podmínky účasti:
Informace pro terapeuty

Do projektu se mohou hlásit jak terapeuti, tak rodiny s duševním onemocněním, pro které je určen.

Trpíte duševním onemocněním a máte dítě/děti ve věku 6 - 18 let? Přečtěte si letáček pro klienty:
Informace pro klienty