Zahraniční zajímavosti

Just 10% of kids with ADHD outgrow it, study finds

Just 10% of kids with ADHD outgrow it, study finds

Zdroj: webové stránky ScienceDaily

Most children diagnosed with attention deficit hyperactive disorder (ADHD) don't outgrow the disorder, as widely thought. It manifests itself in adulthood in different ways and waxes and wanes over a lifetime, according to a study published Aug.13 in the American Journal of Psychiatry. Study authors from 16 institutions in the United States, Canada, and Brazil said decades of research characterize ADHD as a neurobiological disorder typically first detected in childhood that persists into adulthood in approximately 50% of cases. But this study found just 10% of children completely outgrow it...

Plné znění článku na stránkách ScienceDaily ZDE

Užívanie alkoholu, sebaúčinnosť odmietania alkoholu vo vzťahu k očakávaným dôsledkom užívania alkoholu a jeho dostupnosťou u školákov

Užívanie alkoholu, sebaúčinnosť odmietania alkoholu vo vzťahu k očakávaným dôsledkom užívania alkoholu a jeho dostupnosťou u školákov

Zdroj: odborný časopis E-psychologie

Autorka: Beáta Gajdošová

Štúdia sa zameriava na skúmanie vzťahov medzi užívaním alkoholu, schopnosťami jeho odmietania, dostupnosťou alkoholu a očakávanými dôsledkami užívania alkoholu. Výskumnú vzorku tvorilo 572 žiakov z 12 slovenských ZŠ (50,1 % chlapcov, priemerný vek = 12,49; SD = 0,59). Na analýzu sme použili binárne logistické regresie a mediačné analýzy osobitne pre chlapcov a dievčatá. Modely pre chlapcov (chi square 35,57, p < .001; R2 = 12,9 – 17,4) a dievčatá (chi square 81,54, p < .001; R2 = 27,8 – 37,1) potvrdili svoju významnosť. U chlapcov užívanie alkoholu negatívne asociovalo so zručnosťou jeho odmietania a pozitívne s dostupnosťou alkoholu. U dievčat sa potvrdili s užívaním alkoholu významné negatívne vzťahy so zručnosťami odmietania a negatívnymi očakávaniami. Vo vzorke dievčat sa potvrdili s užívaním alkoholu významné pozitívne vzťahy s pozitívnymi očakávaniami a dostupnosťou alkoholu. Negatívne aj pozitívne očakávania sa potvrdili ako mediátory vzťahu užívanie alkoholu a jeho dostupnosť vo vzorke dievčat...

Plné znění studie na stránkách časopisu E-psychologie ZDE

Další články...