Zahraniční zajímavosti

Efektívnosť a kvalita implementácie školského programu prevencie užívania návykových látok v kontexte líderstva v škole - výzkum

Efektívnosť a kvalita implementácie školského programu prevencie užívania návykových látok v kontexte líderstva v škole (Program Unplugged - výzkum)

Zdroj: odborný časopis Psychologie a její kontexty

Autorky: Oľga Orosová, Marcela Majdanová

Kvalita školského a učiteľského líderšipu významne ovplyvňuje ochotu a schopnosť učiteľov implementovať nové školské programy. Skúmanie fidelity implementácie programov z pohľadu úrovne učiteľského líderšipu umožňuje porozumieť ne/úspešnosti naplnenia cieľov programov. Cieľom štúdie bolo skúmať efekt európskeho programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok Unplugged a kvality jeho implementácie na fajčenie, ktoré udávali školáci bezprostredne po implementácii programu. Školská randomizovaná, kontrolovaná štúdia programu bola realizovaná medzi 1420 školákmi...

Plné znění článku na stránkách časopisu Psychologie a její kontexty, 12 (2), 2021 ZDE

Autonomy vs. control: Associations among parental mediation, perceived parenting styles, and U. S. adolescents’ risky online experiences

Autonomy vs. control: Associations among parental mediation, perceived parenting styles, and U. S. adolescents’ risky online experiences - study

Zdroj: Odborný časopis Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace

Autoři: Rachel Young, Melissa Tully

Parenting that supports autonomy and promotes open communication leads to better outcomes for adolescents. In an era of digital media, however, adolescent desire for autonomy may conflict with parental mediation practices that exert control over media use. A survey of 356 U.S. parent-child dyads was conducted. Regression analyses showed that withdrawing access to digital media as punishment is negatively associated with adolescent perception of autonomy-supportive parenting, while monitoring and punishment are positively associated with perception of controlling parenting. Results of a mediation analysis suggest that adolescent perceptions of controlling parenting are associated with the expectation of adverse outcomes from communication. The results of our study suggest parents can best protect children from risky online experiences by supporting adolescent autonomy through active mediation...

Plné znění studie na stránkách časopisu Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace Vol.16, No.2(2022) ZDE

Další články...