Děti a kult krásy v online světě - výzkum

Děti a kult krásy v online světě - výzkum

Děti a kult krásy v online světě - výzkum 2022

Realizátoři výzkumu: Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty s Katedrou psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a společnost O2

Autoři: Kamil Kopecký, René Szotkowski, Jana Kvintová, Lucie Křeménková, Dominik Voráč

Zdroj: stránky E-Bezpečí, KOPECKÝ, Kamil. Děti a kult krásy v online světě (výzkum). E-Bezpečí, roč. 7, č. 1, s. 57-61. Olomouc: Univerzita Palackého, 2022.

Anotace: Téměř 10 tisíc dětí a dospívajících ve věku 10 až 17 let se účastnilo výzkumu Děti a kult krásy v online světě. Cílem bylo zjistit, jak sociální sítě ovlivňují vnímání krásy, proč děti upravují svůj vzhled, zda se respondenti setkali s nějakou formou online zesměšňování a jaký vliv mají tyto faktory na psychiku. Unikátní výzkum, který pomůže správně nastavit prevenci a edukaci, společně uskutečnily Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty s Katedrou psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a společností O2, jež se aktuálními tématy chování v digitální světě zabývá dlouhodobě v rámci svého programu O2 Chytrá škola.
Výzkum jednoznačně potvrdil, že body shaming je problém, na který je třeba reagovat např. prostřednictvím preventivních osvětových aktivit, posilováním sociálních dovedností dětí, ale také zvyšováním jejich psychické odolnosti. Samozřejmostí pak musí být také budování zdravého školního klima, které bude minimalizovat vznik nežádoucích forem chování...

Plné znění článku - shrnutí na stránkách E-Bezpečí ZDE

Plné znění výzkumu na stránkách E-Bezpečí ZDE