Závislost na nikotinu u adolescentů s poruchami chování

Závislost na nikotinu u adolescentů s poruchami chování

Závislost na nikotinu u adolescentů s poruchami chování

Autor: Viktor Cina, Masarykova univerzita

Zdroj: Odborný časopis Speciální pedagogika ročník 30, číslo 1–2/2020

Článek pojednává o problematice závislosti na nikotinu u adolescentů s poruchami chování. Cílem šetření bylo porovnat míru závislosti na nikotinu adolescentů s nařízenou ústavní výchovou a skupiny adolescentů, kteří jsou vychováváni v primárních rodinách a docházejí do střediska výchovné péče, tj. vykazují etopedické problémy, resp. poruchy chování. Šetření vychází z teoretických poznatků, které uvádějí, že relativně závažnější formy poruch chování bývají asociovány se závažnějšími formami závislosti na nikotinu. Do výzkumného souboru bylo zařazeno celkem 60 kuřáků, data byla sbírána pomocí dotazníkového šetření a zároveň bylo provedeno měření oxidu uhelnatého v dechu. Výsledky byly následně statisticky zpracovány, využity byly také doplňkové statistické výpočty. Hlavním zjištěním je, že kouřící adolescenti s nařízenou ústavní výchovou vykazují relativně vyšší míru subjektivně posuzované závislostina nikotinu než adolescenti-kuřáci s poruchami chování, kteří jsou vychováváni v primárních rodinách.

Plné znění článku naleznete na stránkách odborného časopisu Speciální pedagogika (ročník 30, číslo 1–2/2020) ZDE