Ze světa prevence

Metodika na podporu kvality v prevenci - projekt iPREV, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Metodika na podporu kvality v prevenci

Zdroj: iPREV - Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování

Autorky: Mgr. et Mgr. Elizabeth Nováková, Mgr. Renáta Habiňáková, PhDr. Lenka Skácelová

Metodika vznikla jako první ze série nástrojů, které si kladou za cíl praktickou formou poskytnout oporu všem stranám zapojeným do prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví.
Kvalita a bezpečnost, přiměřenost a principy založené na vědeckých důkazech (evidence-based) jsou základy efektivního preventivního působení. Orientace na pole preventivních programů ovšem není vůbec jednoduchá. Metodika vznikla s cílem provést uživatele celým procesem plánování, realizace a evaluace preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány tvorbě preventivní strategie školy a samotného preventivního programu školy i výběru externě dodávaných preventivních intervencí a programů.

Více informací k Metodice na podporu kvality v prevenci na platformě iPREV ZDE

Plné znění Metodiky na podporu kvality v prevenci ZDE

Další články...