Ze světa prevence

XIX. ročník konference PPRCH (2022) - Zahájena registrace příspěvků pro přednášející

XIX. ročník konference PPRCH (2022) - Zahájena registrace příspěvků pro přednášející

SCAN, z.s. a Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pořádají také letos XIX. ročník konference PPRCH, tentokrát budou tématem Perspektivy a milníky rozvoje národního systému školské prevence rizikového chování.

Aktuálně byla otevřena registrace příspěvků pro přednášející, která potrvá do 10. 06. 2022. Přihlašování posluchačů bude spuštěno v blízké době.

Rámcový program konference:
- Propojování světů on/off-line primární prevence
- Nástroje prevence v on/offline prostředí, aneb propojování světů
- Prevence v oblasti duševního zdraví u dětí a dospívajících

Konference se uskuteční ve dnech 17. 10. 2022 a 18. 10. 2022 v prostorách MHMP - Nové radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1.

Více informací naleznete na stránkách konference.

Empatie učitele – co, proč a hlavně jak

Empatie učitele – co, proč a hlavně jak

Zdroj: odborný časopis Sociální pedagogika

Autor: Petr Sucháček

Tento text si v souladu se svým názvem klade za cíl věnovat se roli empatie učitele ve výchově a vzdělávání. Nejprve je pozornost věnována teoretickému vymezení empatie učitele, následně empirickým závěrům pedagogických výzkumů, které se empatie týkají, a hlavní část pozornosti je věnována praxi empatie. Tedy tomu, jak mohou učitelé, ale i další pedagogičtí pracovníci dávat najevo a posilovat svou empatii, a také, čemu se raději vyhnout. Nejedná se tak o přehledovou studii či detailní zmapování empirické evidence, nýbrž o prakticky orientovaný text, který je o teorii a empirickou evidenci opřen. V závěru je pak doporučena další literatura k tématu, a to opět jak praktického, tak empirického charakteru...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Sociální pedagogika 10(1), 2022 ZDE

Další články...