Ze světa prevence

Podpora duševního zdraví ve škole – metodika Passport: Skills for Life

Podpora duševního zdraví ve škole – metodika Passport: Skills for Life

Autorem článku je Mgr. Pavel Dosoudil, CSSP-PCPP. Článek vyšel v čísle 5/2020 v odborném časopise Školní poradenství v praxi.

CSSP-PCPP spolu s E-clinic, z.ú. jsou partnery v projektu přenesení metodiky "Passport: Skills for Life" a ověření její účinnosti v ČR. (Výsledek grantového řízení bude znám v průběhu 1. pol.2021).

V nedávných letech jsme ve školním prostředí byli zvyklí preferovat programy specifické primární prevence, tedy aktivity konkrétně a prokazatelně spojené s předcházením konkrétním formám rizikového chování. Toto pojetí se odráželo také v dotačních a grantových řízeních, kde na nespecifickou, průřezovou prevenci nebylo možné žádat finanční podporu vůbec či musely být aktivity přiřazeny k rizikovému chování, které pozitivně ovlivňují. Za nespecifickou primární prevenci byly v praxi v jednom pohledu považovány volnočasové aktivity, v krajním pojetí se tak označovaly i programy, u kterých byla spíše neprůkazná efektivita...

Plné znění článku ZDE

 

INEP-Úvod do prevence založené na důkazech-Online vzdělávání

Na stránkách Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze upozorňujeme na informaci o spuštění online vzdělávacího modulu INEP - Úvod do prevence založené na důkazech v českém jazyce.

INEP online vzdělávání poskytuje vědecky podložené a aktuální informace v prevenci rizikového chování. Online vzdělávací systém INEP v české jazyce je nyní plně přístupný.
INEP je k dispozici okamžitě. INEP nemá pevné datum zahájení a ukončení - Můžete začít hned nebo tehdy, kdy vám to vyhovuje. INEP je bezplatný a účast v něm není třeba hradit. Pracujte svým vlastním tempem. S INEP můžete strávit tolik času, kolik je třeba. Zaregistrujte se a začněte. Přihlaste se, sledujte svůj postup a dopracujte se k Certifikátu.

Do online vzdělávacího modulu INEP můžete vstoupit: https://mooc.cuni.cz/enrol/index.php?id=60

Další články...