Ze světa prevence

Tisková konference - Systém evidence preventivních aktivit (SEPA)

Tisková konference - Systém evidence preventivních aktivit (SEPA)

Zdroj: Stránky Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Dne 19. ledna 2021 proběhla tisková konference, na které Univerzita Karlova, Úřad vlády a MŠMT představili unikátní monitorovací a podpůrný informační online Systém evidence preventivních aktivit (SEPA) a výsledky dotazníkového šetření, které si kladlo za cíl zmapovat aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace (2. vlna covid-19) a kde byla data získána v průběhu listopadu 2020.
Konkrétně tak byla dotazníkovým šetřením zjišťována míra a závažnost rizikových typů chování u dětí, dále připravenost, možnosti a potřeby základních a středních škol v období distanční výuky, které jsou potřebné pro poskytování preventivních intervencí...

Celý článek + Zpráva SEPA na stránkách Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ZDE

Sociální dovednosti by měly být součástí školní výuky

Sociální dovednosti by měly být součástí školní výuky

Autorem článku je PhDr. Václav Mertin, článek vyšel v časopise Řízení školy 12/2020, s jehož laskavým svolením jej zveřejňujeme.

Ať chceme, nebo ne, školství se pozvolna proměňuje a zčásti to je i na základě poznatků blízkých odborných disciplín. Ty mají dnes za prokázané, že sociální dovednosti (socioemoční oblast) a dobré sociální vztahy jsou nesmírně důležité pro efektivní rozvoj tradiční vzdělanosti i později pro fungování v dospělém životě. Navíc jsou akademické i sociální dovednosti u dětí tak těsně propojené, navzájem se tak ovlivňují, že obě oblasti by měly být předmětem školní výuky. Lépe řečeno: bez pozitivních sociálních vztahů a bez sociálních dovedností je tradiční vzdělání podstatně méně účinné. Taková je realita a je úplně jedno, že školské předpisy zatím explicitní výuku a rozvíjení žáků v socioemoční oblasti nezmiňují...

Plné znění článku naleznete ZDE

Další články...