Ze světa prevence

Materiály k RCH zveřejněné na ČT edu v souvislosti s novým seriálem ČT Ochránce

Materiály k RCH zveřejněné na ČT edu v souvislosti s novým seriálem ČT Ochránce

Na stránkách ČT edu byly v souvislosti s uvedením nového seriálu ČT Ochránce zveřejněny podpůrné materiály (PDF) k rizikovému chování dětí a mládeže:

* Podpora žáků s poruchami chování
* Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
* Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
* Intervence pedagoga - Šikana ve školním prostředí
* Intervence pedagoga - Kyberšikana a další formy kybernetické agrese
* Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí
* Národní výzkum kyberšikany učitelů - výzkumná zpráva

Tyto doprovodné materiály k pořadu Ochránce jsou určeny především pedagogickým pracovníkům a mají jim pomoci lépe porozumět a orientovat se v dané problematice.
Doprovodné materiály naleznete na stránkách ČT edu ZDE

Ochránce je seriál o fiktivním školském ombudsmanovi a mapuje nejvýraznější kauzy ze škol, které se dotýkají českého školství a současně otevírá debatu o problémech, s nimiž se nezřídka potýkají učitelé, rodiče, žáci i další pedagogičtí pracovníci.

Videa/rozhovory k pořadu Ochránce

Tisková zpráva Učitelské platformy k pořadu Ochránce

 

ČOSIV-Návrh opatření k mírnění negativních dopadů pandemie v oblasti vzdělávání a duševního zdraví dětí

ČOSIV-Návrh opatření k mírnění negativních dopadů pandemie v oblasti vzdělávání a duševního zdraví dětí

Zdroj: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

ČOSIV představila Návrh opatření k mírnění negativních dopadů pandemie v oblasti vzdělávání a duševního zdraví dětí.

Anotace:
České pojetí nouzových opatření spojených s pandemií COVID 19 dopadlo na děti a dospívající velmi tvrdě. Uzavírka škol byla v České republice jednou z nejdelších na světe. Děti a dospívající nemohli po dlouhé měsíce navštěvovat volnočasové aktivity ani trávit čas se svými kamarády. Negativní dopady jejich dlouhodobé izolace jsou patrné nejen v oblasti vzdělávání, ale významně také v oblasti duševního zdraví a celkového wellbeingu. V důsledku pandemie hrozí zvýšené riziko umísťování dětí do psychiatrických a ústavních služeb z důvodů problémového chování či záškoláctví, předčasné odchody ze vzdělávání či vracení dětí ze škol do školek či propadání, které jsou pro děti vždy zraňující a stigmatizující. Výraznou roli v prospívání dítěte během pandemie hraje socioekonomické prostředí rodiny dítěte a prohloubení již tak vysokých nerovností ve vzdělávání. Výrazný je však podle dostupných dat také nárůst duševních obtíží i vážných duševních onemocnění dětí a mládeže, patologického chování (agrese, šikana, závislostní chování) a nárůst násilí v rodinách. Všechny děti, zejména však děti ohrožené a znevýhodněné, proto v dnešní době potřebují zvýšenou podporu nejen v učení, ale také v psychosociální oblasti...

Vyjádření odborníků k Návrhu opatření k mírnění negativních dopadů pandemie v oblasti vzdělávání a duševního zdraví dětí

Další články...