Ze světa prevence

Prevence v kyber! Nový projekt MVČR a Centra PRVoK PdF UP

Prevence v kyber! Nový projekt MVČR a Centra PRVoK PdF UP

Zdroj: MVČR a Pedagogicka fakulta UP v Olomouci

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Odborem prevence Ministerstva vnitra ČR připravili projekt zaměřený na podporuje prevence rizikového chování v online prostředí s názvem Prevence v kyber!
Vrámci tohoto projektu dosud vznikla čtyři animovaná výuková videa. Jsou dostupná např. na youtube a můžete je shlédnout ZDE.

Více informací k projektu naleznete také na stránkách portálu E-bezpečí, který provozuje Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Specifika chatové krizové intervence v kontextu sebepoškozování

Specifika chatové krizové intervence v kontextu sebepoškozování

Zdroj: Odborný časopis Sociální pedagogika

Autorka: Bohuslava Horská

Poslední desetiletí zaznamenává laická i odborná veřejnost nárůst jevu, který je v českém jazyce nazýván sebepoškozováním. Tuto skutečnost potvrzují i pracovníci krizově intervenčních služeb, například Linka bezpečí (Lišková, 2017), Modrá linka, Triangl i další (Švihel, 2021). Tento nárůst byl v posledních dvou letech akcentován, pravděpodobně i v souvislosti s epidemií COVID 19 a následným lockdownem. Například na Lince bezpečí v první polovině roku 2021 zaznamenali více než dvojnásobný počet kontaktů týkajících se sebepoškozování (Novotná, 2021). Můžeme hovořit o tom, že sebepoškozování je jevem, který se může dotknout všech cílových skupin sociální pedagogiky...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Sociální pedagogika ročník 10, číslo 1, Duben 2022 ZDE

Další články...