Vztah mezi školní úspěšností a rizikovým chováním dospívajících - výzkumná studie

Vztah mezi školní úspěšností a rizikovým chováním dospívajících - výzkumná studie

Vztah mezi školní úspěšností a rizikovým chováním dospívajících

Zdroj: odborný časopis E-psychologie, 2023, roč. 17, č. 2

Autorky: Karolína Trchalíková, Katarína Banárová

Za hlavní cíl výzkumné studie je možné považovat potvrzení či vyvrácení existence vztahu mezi školní úspěšností a rizikovým chováním dospívajících. Jedním z dílčích cílů předkládané práce je dále mapování jednotlivých ukazatelů školní úspěšnosti zvolených studentů/studentek středních škol tak, abychom získali základní obraz o dané problematice i přes absenci standardizovaného dotazníku, který by toto umožňoval. Výchozí výzkumnou otázkou tedy je, zda se studenti a studentky, kteří/které jsou ve škole úspěšnější, chovají méně rizikově a dále také, která z námi zvolených proměnných má nejužší souvislost s výskytem jednotlivých forem rizikového chování...

Plné znění výzkumné studie na stránkách odborného časopisu  E-psychologie, 2023, roč. 17, č. 2 ZDE