Školní prostředí očima žáků základní školy - Výzkumné šetření

Školní prostředí očima žáků základní školy - Výzkumné šetření

Školní prostředí očima žáků základní školy - Výzkumné šetření

Autoři: Helena Vomáčková, Vlastimil Chytrý

Zdroj: odborný časopis e-Pedagogium

Příspěvek se zabývá problematikou školního prostředí z pohledu žáků v povinném vzdělávání. Seznamuje s výsledky výzkumného šetření realizovaného pomocí standardizovaného dotazníku na vzorku 363 žáků vybraných základních škol. Analyzuje výpovědi žáků o subjektivním prožívání školního života ve smyslu zažívaných pozitiv, která charakterizují jimi vnímané přínosy školy, a zažívaných negativ, která vymezují jejich možné rizikové oblasti vývoje chování. Příspěvek ve čtyřech krocích prezentuje výsledky šetření s ohledem na prevenci problémového chování žáků ve škole. Pomocí popisné a induktivní statistiky komentuje odlišnosti mezi pohledem žáků a žákyň na školní život strukturovaný do sedmi oblastí.

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu e-Pedagogium č. 3/2021 ZDE