Dotace a granty

Dotace a granty

* Magistrát hlavního města Prahy

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti PPRCH pro školy a školská zařízení ZDE 

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogové prevence ZDE

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti prevence kriminality ZDE

 

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci pro rok 2023 je od 10. 10. 2022 do 20. 10. 2022.

 

Program adiktologických služeb pro rok 2023

Lhůta pro podání Žádosti pro rok 2023 je od 01. 10. 2022 do 14. 10. 2022

 

Grantové řízení v oblasti prevence kriminality pro rok 2023

Vyhlášená Opatření:
I. Práce s dětmi a mládeží
II. Pomoc obětem trestné činnosti
III. Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti
IV. Nové hrozby a přístupy

Lhůta pro podání Žádosti je od 01. 10. 2022 do 17. 10. 2022.

  

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace k aktuálním dotačním programům pro oblast primární prevence rizikového chování vč. informace o certifikacích a jejich vazbě na dotační řízení, na stránkách MŠMT ZDE

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022

(Lhůta pro podání žádosti je do 14. 04. 2022)

 

* Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogvé politiky (látkové i nelátkové závislosti) zahrnující také programy primární prevence v adiktologii ZDE

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2023

Lhůta pro zpracování a odeslání žádosti je stanovena do 16. prosince 2022.

 

* Další grantové příležitosti k PPRCH a souvisejícím oblastem: 

 

Organizace Oblast Název grantu kontakt
VZP finanční příspěvky na psychosociální péči pro děti i dospělé Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory Více informací
MŠMT rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání Operační program Jan Amos Komenský Více informací
MHMP preventivní aktivity na podporu stabilních vztahů v rodině, podpora znevýhodněných dětí/rodin... Program v oblasti rodinné politiky pro rok 2023 Více informací
Nadace Via začlenění nových dětí do školního kolektivu; komunitní integrační aktivity Z Ukrajiny mezi nás Více informací
MŠMT volnočasové i cílené aktivity pro děti a mládež,vzdělávání pracovníků s dětmi,dobrovolnictví...
Podpora NNO pro rok 2023—Práce s dětmi a mládeží
Více informací
MHMP podpora prostorového zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase na území HMP Program podpory prostorového zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2023 Více informací
Nadace O2 kyberbezpečnost, duševní zdraví dětí a mládeže O2 Chytrá škola 2023 Více informací