Dotace a granty

Dotace a granty

Magistrát hlavního města Prahy

Kontaktní osoby pro Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních: 
Mgr. Jana Havlíková, tel.: 236 004 168, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Ondřej Pracný, tel.: 236 004 197, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MHMP - informace k aktuálním dotačním řízením v oblasti PPRCH ZDE 

MHMP - informace k aktuálním dotačním řízením v oblasti protidrogové prevence ZDE

Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 (lhůta pro podání žádosti je od 4.9.2020 do 20.9.2020)

Finanční vypořádání dotace HMP pro oblast prevence kriminality za rok 2020

Vyhlášení Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021 (lhůta pro podání žádosti je od 14.10. do 28.10.2020)

Program adiktologických služeb pro rok 2021 (lhůta pro podání žádosti je od 9.10.2020 do 23.10.2020)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace k aktuálním dotačním programům pro oblast primární prevence rizikového chování vč. informace o certifikacích a jejich vazbě na dotační řízení, na stránkách MŠMT ZDE

MŠMT - DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2017-2020 na stránkách MŠMT ZDE

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogvé politiky (látkové i nelátkové závislosti) zahrnující také programy primární prevence v adiktologii, na stránkách RVKPP ZDE

 

Další grantové příležitosti v oblasti primární prevence rizikového chování: 

 

Organizace Oblast Název grantu kontakt
Výbor dobré vůle vzdělání zdravotně a sociálně znevýhodněných dětí a mládeže Fond vzdělání Více informací
MV ČR program prevence sociálně patologických jevů–domácí násilí Program prevence sociálně patologických jevů Více informací
Nadace Umění pro zdraví kulturně vzdělávací a výchovné projekty pro mládež Granty Nadace Umění pro zdraví Více informací
Nadace OSF podporá sítí neziskových organizací, jež chtějí získat nové členy nebo partnery Program Stronger Roots Více informací
MZ-Norské fondy snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u dětí a dospívajících Program Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících Více informací
NROS překlenovací půjčky neziskovým organizacím Program 3P Více informací
Vláda ČR podpora mezioborových sítí NNO, zvýšení povědomí veřejnosti o činnosti a významu NNO Podpora celostátních mezioborových sítí NNO pro rok 2021 Více informací
Ministerstvo vnitra ČR  prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí... Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí... Více informací