Publikace online

Publikace online - úvod

V této rubrice vám přinášíme tipy na odborné publikace a časopisy k rizikovému chování a souvisejícím oborům, které jsou na různých webových stránkách dostupné online v plné verzi a zdarma.

Pro lepší přehlednost jsme publikace rozdělili do následujících kategorií:
* Odborné časopisy
* Agrese a šikana
* Kyberbezpečnost
* Závislostní chování
* Rasismus, homofobie, extremismus
* Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality
* Poruchy příjmu potravy
* Syndrom CAN
* RCH v dopravě a sportu
* Pedagogové, vychovatelé
* Školní metodici prevence
* Psychologie
* Certifikace, standardy