Rodič a rodičovství v digitální éře - Rizikové chování rodičů v online prostředí ve vztahu k dětem

Rodič a rodičovství v digitální éře - Rizikové chování rodičů v online prostředí ve vztahu k dětem

Rodič a rodičovství v digitální éře - Rizikové chování rodičů v online prostředí ve vztahu k dětem

Autoři: Kamil Kopecký, René Szotkowski - Univerzita Palackého v Olomouci

Zdroj: Stránky projektu E-Bezpečí

Výzkum Ročič a rodičovství v digitální éře - Rizikové chování rodičů v online prostředí ve vztahu k dětem se zaměřuje na cílovou skupinu, která v současnosti není dostatečně zmapovaná, a to rodiče.

Rodič má na dítě předškolního a školního věku zásadní vliv, ovlivňuje jeho názory, postoje, chování, působí také jako nástroj primární prevence, proto je nezbytné tuto cílovou skupinu podrobněji prozkoumat. Výzkum mapuje, zda a jakými způsoby rodiče regulují využívání technologií dětmi...

Plné znění výzkumu naleznete na stránkách projektu E-Bezpečí ZDE