RCH ve sportu

Co je rizikové chováním ve sportu

Fyzický pohyb a sportovní činnost jsou často uváděny jako jeden z pilířů zdravé psychiky a forma nespecifické prevence mnoha typů rizikového chování. Přesto i ve sportu se může dítě (i dospělý) chovat rizikově. Rizikové chování ve sportu je takové chování při sportovní aktivitě, při kterém dochází k vystavování se zdravotnímu riziku nebo přímému ohrožení života.
Pro děti je pohyb přirozený a věnují se mu často zejména v předškolním a mladším školním věku spontánně. Děti, žáci a studenti se setkávají také s organizovaným sportem, a to jak ve škole (zejména při tělesné výchově), tak ve volném čase v podobě volnočasových zájmových aktivit formou kroužků nebo vrcholových, závodních sportů. V oblasti prevence rizikového chování ve sportu je cílem předcházení nebo eliminace vnějších faktorů a rizikových projevů u dětí a mladistvých, a to jak při volnočasovém pohybu, tak při organizované, řízené sportovní aktivitě.
 
Nejčastější rizika v rámci sportu přináší:
* nebezpečné sporty (adrenalinové, extrémní, kontaktní, bojové, sporty v přírodě)
Tyto sporty vystihuje velká rychlost, výška, nebezpečí nebo pohyby vyžadující velkou obratnost. Součástí bývá právě to, že aktivita zvyšuje přirozenou přítomnost některých látek v krvi (adrenalin, endorfin, serotonin atp.). Extrémní sporty přináší větší riziko, proto je nutné u nich dbát větší bezpečnosti. Primárním cílem jejich aktérů je sice vybuzení a silný prožitek, pro mnohé z nich to ale může být způsob relaxace, posouvání vlastních hranic a možností překonání sám sebe. Při dodržení bezpečnostních zásad mohou tyto aktivity působit preventivně. Rizikové se stávají ve chvíli, kdy je k nim přistupováno bez respektu a s vědomým hazardováním.
* doping ve sportu
Doping znamená užívání zakázaných látek a metod se základním cílem zlepšit sportovní výkon. Jde zpravidla o urychlení regenerace, podporu růstu svalové hmoty, využití energie, potlačení bolesti atp. V některých sportech se doping vyskytuje častěji, jde zejména o sporty silové, rychlostní a vytrvalostní.