Morální distres školních psychologů

Morální distres školních psychologů

Morální distres školních psychologů
Autor: Jiří Mareš - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Zdroj: Odborný časopis Pedagogická orientace

Přehledová studie shrnuje současné domácí i zahraniční poznatky o tom, co prožívá školní psycholog ve vztahové síti školy a jak reaguje na situace, kdy je vystaven sociálním tlakům ze strany vedení školy nebo učitelského sboru či nadřízených školských orgánů. Na psychologa bývá občas vyvíjen nátlak, aby ve „vyšším zájmu“ souhlasil s rozhodnutími, která se týkají žáků, kolegů, rodičů i školy, i když takové rozhodnutí není z etického hlediska v pořádku. Přehledová studie věnovaná tomuto tématu má pět částí...

Plné znění přehledové studie na stránkách časopisu Pedagogická orientace - číslo 2/2017 ZDE