Jak učitelé vnímají komunikaci s rodiči: Spokojení vs. vyhořelí

Jak učitelé vnímají komunikaci s rodiči: Spokojení vs. vyhořelí

Jak učitelé vnímají komunikaci s rodiči: Spokojení vs. vyhořelí

Autor: Ida Viktorová

Zdroj: Pedagogika (č. 1/2020) - Odborný časopis Pedagogické fakulty UK Praha
 
Abstrakt: V této studii jsme se zaměřili na otázku, jak vidí komunikaci s rodiči učitelé dvou skupin na opačných pólech: spokojení v profesi učitele vs. nespokojení, resp. s rozvíjejícím se syndromem vyhořením. Zkoumali jsme totiž v rámci většího projektu profesní nároky a syndrom vyhoření u učitelů základních škol. Jako jeden ze zdrojů stresu ve škole je často uváděna složitá komunikace mezi aktéry (učitelé, vedení, žáci a rodiče). Vycházeli jsme z 58 rozhovorů s učiteli z různých míst republiky. Výsledky ukázaly velmi rozdílný subjektivní obraz rodičů u těchto dvou skupin. Vyhořelí učitelé mají více konfliktů s rodiči žáků, mnohem hůře je prožívají a obtížněji hledají jejich řešení. Spokojení učitelé jsou realističtější, často konfliktům předcházejí, mají pevnější hranice komunikace a neprožívají problémy osobně, rodičů se nebojí...
 
Plné znění studie naleznete na stránkách odborného časopisu Pedagogika ZDE