Syndrom vyhoření a životní styl učitelů českých základních škol

Syndrom vyhoření a životní styl učitelů českých základních škol

Syndrom vyhoření a životní styl učitelů českých základních škol

Autoři: Radek Ptáček, Martina Vňuková, Jiří Raboch, Irena Smetáčková, Pavel Harsa, Lucie Švandová

Zdroj: Odborný časopis Česká a slovenská psychiatrie (č. 5/2018)

Výkon učitelských povolání je spojen s velkou psychickou zátěží. Jejím důsledkem může být profesní neefektivita, únava, vyhoření, ale též rozvoj symptomů některých duševních poruch, k jejichž rozvoji obvykle přispívá problematický životní styl. Cílem této studie bylo zjistit míru vyhoření u  učitelů základních škol a identifikovat hlavní zdroje vyhoření a jejich souvislost s životním stylem.

Syndrom vyhoření je obvykle definován jako prolongovaná odpověď na chronické emocionální a personální stresory spojené s pracovní činností, charakteristické dimenzemi vyčerpání, cynismu a neefektivity. Syndrom je obvykle spojován s profesemi, které mají intenzivní kontakt s lidmi - zvl. lékaři, učitelé, sociální pracovníci apod., i když tento koncept je v současné době rozšiřován a vazba na profesi dle některých autorů není nutná. Syndrom vyhoření není klasifikován jako onemocnění, a proto není uveden v žádném diagnostickém manuálu. Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 uvádí pouze mezi doplňkovými kódy, v sekci "Faktory ovlivňující zdraví" kategorii Z (Z 73.0) "stav životního vyčerpání"...

Plné znění studie naleznete na stránkách časopisu Česká a slovenská psychiatrie č. 5/2018 ZDE