Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie

Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie

Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie

Autoři: LUKAS, J., LOJDOVÁ, K.

Zdroj: Odborný časopis Pedagogika - Univerzita Karlova v Praze–Pedagogická fakulta (č. 2/2018)

Přehledová studie se zabývá systematizací poznatků ke konceptu řízení třídy (classroom management). Řízení třídy představuje jako komplexní fenomén vytváření podmínek pro vyučování a učení, facilitaci procesu učení a hodnocení jeho průběhu a výsledků.

Rozmanité zahraniční i domácí teoretické a výzkumné poznatky k této problematice strukturuje do tří obecných dichotomií. První z nich jsou základní přístupy k řízení třídy, které lze označit za behavioristické či humanistické. Druhou dichotomii tvoří oblasti řízení třídy, kterými jsou management chování (behavioral management) a management výuky (instructional management). Třetí dichotomie zahrnuje konkrétnější strategie řízení třídy, které jsou popsány skrze proaktivní a reaktivní přístupy učitele...

Plné znění přehledové studie na stránkách časopisu Pedagogika ZDE