PCPP

Doporučení Pražského centra primární prevence k prevenci ve školách

Tento apel směřujeme k pracovníkům škol, zejména pracovníkům školních poradenských pracovišť a vedení škol. Doporučení reagují na aktuální výzkumná data ze šetření rizikového chování a duševního zdraví žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze. Výzkum realizujeme každoročně již od roku 2016. Jeho cílem je poskytnou školám, Magistrátu HMP i dalším zřizovatelům škol a odborníkům v prevenci datově podložený obraz o stavu duševního zdraví, užívání návykových látek, šikany, rizik spojených s užíváním technologií a dalších forem rizikového chování u žáků pražských škol.

Plné znění Doporučení PCPP ZDE

Plné znění Výzkumu včetně všech infografik ZDE

Poskytovatelé programů PPRCH, kteří obdrželi kladné vyjádření CSSP a poskytovatelé s certifikací MŠMT/NUV

Seznam organizací, které obdržely kladné vyjádření Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě programu primární prevence (pro účely dotací v programu PPRCH hl.m. Prahy):

1. Nevypusť duši z.s.; říjen 2020; číslo 01/2020
2. DOBRONAUTI s.r.o.; září 2021; číslo 02/2021
3. Společnost DIVADELTA; listopad 2021; číslo 03/2021 (organizace Divadelta má kladné vyjádření pouze za podmínky, že se nejedná o jediného realizátora programů na dané škole, nýbrž programy Divadelty slouží jako doplnění jiných ověřených či certifikovaných poskytovatelů školské primární prevence rizikového chování)
4. Fokus Praha, z.ú.; prosinec 2021; číslo 04/2021
5. Linkin Sphere, z. s.; červenec 2023; číslo 05/2023

Seznam organizací, které obdržely Certifikát MŠMT/NUV naleznete na http://archiv-nuv.npi.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele.html

Proškolení v programu Zipyho kamarádi - навчання з курсу “Друзі Зіпі”

Proškolení v programu Zipyho kamarádi - навчання з курсу “Друзі Зіпі”

Kurz pořádá Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence, E-clinic, z.ú. a Partnership for Children. Vzdělávání je podpořeno MŠMT z "Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023”. Díky této podpoře je pro účastníky kurz zdarma včetně ukrajinského překladu metodických materiálů. Kurz bude tlumočen do ukrajinštiny.
- aktuální termín kurzu 27. 11. 2023 (09:00–16:00 hodin)
- přihlášení ZDE
- hodnocení prvního běhu kurzu účastníky
- leták

Курс організовує Центр соціальних служб „Прага“ (Centrum sociálních služeb Praha), Відділення Празького центру первинної профілактики (oddělení Pražskéh centra primární prevence), E-clinic, z.ú. та Partnership for Children. Курс здійснено за підтримки Міністерства освіти та науки в рамках "Конкурсу заявок на отримання дотацій на здійснення заходів у сфері первинної профілактики ризикованої поведінки та зміцнення психічного здоров'я у школах та навчальних закладах на 2023 рік". Завдяки цій підтримці курс для учасників є безкоштовним, включно методичних матеріалів на українській мові та українського перекладу підчас курсу.
- дата курсу 27. 11. 2023 (09:00 - 16:00) 
- реєстрація тут
- листівка

Centrum sociálních služeb Praha může vydat vyjádření ke kvalitě programu primární prevence

Centrum sociálních služeb Praha může vydat vyjádření ke kvalitě programu primární prevence

Magistrát hl. města Prahy poskytuje dotace pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

Pro účely dotačního Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních byl zaveden mechanismus ověřování kvality programů primární prevence pro poskytovatele, kteří nemají z minulosti tzv. Certifikát odborné způsobilosti vydaný MŠMT a NÚV. Certifikát mohou nahradit kladným vyjádřením Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě programu. Kopie dokladu o získání Certifikátu odborné způsobilosti poskytovatelů programů PPRCH nebo vyjádření Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě programu jsou povinnými přílohami pro žádost o financování programů všeobecné, selektivní a indikované primární prevence realizované ve školách a školských zařízeních...

Další informace včetně oblastí, jež jsou zahrnuty do posuzování kvality programu PPRCH ze strany Centra sociálních služeb Praha (oddělení Pražské centrum primární prevence) a seznamu organizací, které obdržely kladné vyjádření Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě programu primární prevence a dále organizací, které obdržely Certifikát MŠMT/NUV naleznete v samostatné příloze ZDE