Problémový žák a problémové chování z pohledu školních metodiček prevence

Problémový žák a problémové chování z pohledu školních metodiček prevence

Problémový žák a problémové chování z pohledu školních metodiček prevence

Autoři: Nikola Petrek, Veronika Pavlas Martanová; Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Zdroj: Odborný časopis Psychologie a její kontexty - číslo 11 (1), 2020

Výzkum se věnuje oblasti problémového chování žáka na základní škole. Cílem bylo zmapovat tuto problematiku z pohledu samotných učitelek, konkrétně školních metodiček prevence. Pozornost byla věnována především konkrétním zkušenostem pedagogů s žáky s problémovým chováním. Kvalitativní data byla získána prostřednictvím semistrukturovaných rozhovorů s pěti školními metodiky prevence a pro zpracování interview byla použita metoda Zakotvené teorie. Výzkum ukázal, že dle názoru vyučujících, se na vzniku problémového chování podílí několik faktorů. Jedná se především o negativní rodinné působení, faktory, na nichž se podílí škola a také vstup žáků do období dospívání. Školní metodičky prevence se nejčastěji ve své praxi setkávají se vzájemným napadáním mezi žáky, nerespektem vůči dospělým osobám (především vůči pedagogům), zapomínáním a záškoláctvím. Z výsledků výzkumu také vyplynulo, že přítomnost problémového žáka má zásadní vliv na zbytek třídy, a především samotného pedagoga...

Plné znění výzkumu naleznete na stránkách odborného časopisu Psychologie a její kontexty ZDE