Fenomén spousifikace: Studie o partnerském vztahu mezi rodičem a dítětem

Fenomén spousifikace: Studie o partnerském vztahu mezi rodičem a dítětem

Fenomén spousifikace: Studie o partnerském vztahu mezi rodičem a dítětem

Zdroj: Elektronický časopis E-psychologie - časopis Českomoravské psychologické společnosti

Kvalitativní studie má za cíl podrobně zmapovat fenomén spousifikace: Co se stane, když dítě převezme zodpovědnost, kompetence jednoho z rodičů? Za jakých okolností se tyto situace stávají? Jaké má spousifikace konkrétní projevy? Do jaké míry je aktivní rodič a do jaké míry dítě při přebírání kompetencí? Výzkum probíhal realizováním 4 ohniskových skupin po 8 – 10 respondentech a 11 individuálních rozhovoru u dětí ve věku 11–17 let, se zaměřením na narušení hranic v jednotlivých rodinách, vliv na konkrétní osobnost jedince a jeho rodinu. Respondenti byli ze středisek výchovné péče v Brně a ze všeobecného gymnázia...

Výsledky studie na stránkách E-psychologie ZDE