Výzkumy CSSP-PCPP

CSSP - PCPP: Šetření rizikového chování a duševního zdraví žáku 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze

CSSP - PCPP: Šetření rizikového chování a duševního zdraví žáku 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze

Autoři: Roman Petrenko, Miroslav Líbal a Dominika Matějovcová
Výzkum probíhá každoročně od roku 2016, poslední dotazování proběhlo v prosinci 2022. Realizuje ho Centrum sociálních služeb Praha ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy, s analýzou dat pomáhají datoví analytici z výzkumného týmu Anreva Solution.
Cílem je poskytnout školám, magistrátu i dalším zřizovatelům a odborníkům v prevenci i intervenci datově podložený obraz o stavu duševního zdraví, užívání návykových látek, rizik spojených s užíváním technologií a dalších forem rizikového chování u dětí a mladých dospělých žáků.

• Výzkum se týká žáků ve věku 11 až 21 let z pražských základních škol, středních škol a gymnázií.
• Žáci vyplňují on-line dotazník ve škole.
• Data jsou kontrolována a očištěna od nesmyslů a „vtípků“.
• Data jsou každý rok převážena podle věku a pohlaví tak, aby mohly být jednotlivé roky srovnávány mezi sebou.
• Data a interpretační závěry jsou před zveřejněním konzultovány s vybranými odborníky včetně zástupců Magistrátu hlavního města Praha a metodiky prevence z pražských pedagogicko-psychologických poraden.

Přílohy:

Tisková zpráva CSSP
Komparace dat Praha - Duševní zdraví žáků.pdf
Komparace dat Praha - Rizikové chování žáků.pdf
Infografika výzkum CSSP 1 final.pdf
Infografika výzkum CSSP 2 final.pdf
Infografika výzkum CSSP 3 final.pdf
Infografika výzkum CSSP 4 final.pdf
Infografika výzkum CSSP 5 final.pdf
Infografika výzkum CSSP 6 final.pdf
Infografika výzkum CSSP 7 final.pdf
Infografika výzkum CSSP 8 final.pdf
Infografika výzkum CSSP 9 final.pdf
Infografika výzkum CSSP 10 final.pdf
Infografika výzkum CSSP obecně final.pdf