Výzkumy CSSP-PCPP

CSSP/PCPP - Komparace dat z šetření RCH žáků 2. st. ZŠ a SŠ v Praze

Komparace dat z šetření rizikového chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze - Porovnání let 2016 až 2019

Komparaci zpracovali: Roman Petrenko a Miroslav Líbal
V rámci CSSP-PCPP spolupracovali Jan Žufníček, Pavel Dosoudil, Jana Gricová , Lucie Myšková a David Čáp.
Poděkování dále patří Janě Havlíkové (oddělení prevence Magistrátu HMP) a metodikům prevence z pražských pedagogicko psychologických poraden.

Šetření probíhala oslovením všech pražských škol, ale výběr respondentů nebyl dále nijak omezen a záleželo na ochotě škol a jednotlivých žáků. Každý rok se tak z hlediska rozložení pohlaví, věku či druhu navštěvované školy sejde trochu jiný vzorek žákovské populace. Výskyt rizikového chování silně závisí na věku respondentů, ale také na pohlaví, proto je vážení dat před jejich srovnáváním důležitým krokem k validitě prezentovaných závěrů...

Plné znění komparace naleznete ZDE

Výsledky šetření CSSP/PCPP: Nouzový stav a PPRCH

Výsledky šetření o dopadech nouzového stavu v důsledku koronaviru mezi poskytovateli školské primární prevence rizikového chování 
CSSP-PCPP, květen 2020
 
V průběhu jara letošního roku se celá česká společnost musela vyrovnat s výskytem koronaviru SARSCoV-2, který způsobuje onemocnění COVID‑19. Jeho šíření po světě přineslo bezprecedentní míru opatření a omezení. Pro problematiku školské primární prevence bylo stěžejní zejména uzavření škol a přechod na „vzdělávání na dálku“. 
Pražské centrum primární prevence (http://www.prevence-praha.cz/) poskytovalo své služby také během nouzového stavu. Jednalo se zejména o metodickou spolupráci se školami a pedagogickopsychologickými poradnami. Ve spolupráci s oddělením prevence MHMP byl také do škol šířen informační leták s názvem Učitelé v době koronaviru (10 doporučení pro pedagogy). 
 
O zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů při vzdělávání na českých základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách se rozhodlo bezprostředně po jednání Bezpečnostní rady státu mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (č. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN) vydaným dne 10. března 2020. Od 11. března proto zůstaly školy pro žáky a studenty zavřené, přestože jejich vzdělávání muselo pokračovat. 
Toto opatření se přímo dotklo přibližně 1,7 milionu žáků a studentů, z nichž nejvíce je žáků základních škol (953 000). Opatření zásadně ovlivnilo práci pedagogů, ale i nepedagogických pracovníků ve školství. Do vzdělávání dětí byli v daleko větší míře vtaženi rodiče, zároveň byla řada rodin negativně ovlivněna omezením části ekonomiky, nuceným uzavřením živností, obchodů a provozů či zastavením činnosti sociálních služeb a neziskových organizací.
 
Nás zajímalo, jak se celá situace promítne do činností poskytovatelů školské primární prevence rizikového chování, proto jsme vybrané poskytovatele dne 19. dubna 2020 oslovili s prosbou o vyplnění on-line dotazníku, který jsme pro tyto účely připravili. 
Tato zpráva přináší komentované výsledky tohoto šetření. Zpracovateli zprávy jsou odborný výzkumný pracovník Roman Petrenko (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a psycholožka Lucie Myšková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
 
Výsledky šetření naleznete ZDE