Spokojenost školních psychologů a pohled na klady a zápory jejich práce

Spokojenost školních psychologů a pohled na klady a zápory jejich práce

Spokojenost školních psychologů a pohled na klady a zápory jejich práce

Autor: Marie Herynková

Zdroj: E-psychologie (č. 3/2020) - odborný elektronický časopis ČMPS

Výzkumná studie se zabývá pohledem školních psychologů na klady a zápory jejich profese. Dále je výzkum zaměřen na zjištění úrovně spokojenosti školních psychologů se svou prací. Z výsledků vyplývá, že mezi nejčastěji zmiňované kladné aspekty práce školních psychologů patří možnost přímé práce s klientem, volnost časová i ve způsobu pojetí práce a rozmanitost. Naopak nejčastěji zmiňovanými zápory byly náročné vztahy na pracovišti, nejasná role a osamocenost. Velká část výzkumného souboru (N = 61, z toho 59 žen) je pracovně spokojena. Byla nalezena statisticky významná souvislost mezi touto spokojeností a délkou praxe i výší úvazku školních psychologů...

Plné znění studie naleznete na stránkách odborného časopisu E-psychologie ZDE