Bezpečnost ve školách

Bezpečnost ve školách

Téma bezpečnosti nejen ve školách - Informace k tématu:

* Metodický průvodce pro školy po tragické události na FF UK - Jules a Jim, z.ú.
Jules a Jim, z.ú. jako organizace zabývající se rizikovým chováním a podporou wellbeingu na školách připravila podpůrný metodický materiál, jak pracovat preventivně po tragické události na FF UK.
- Metodický průvodce pro školy po tragické události na FF UK – tento dokument je určen především vedení a členům školního poradenského pracoviště
- Příloha č. 1: Metodický průvodce pro vyučující po tragické události na FF UK - tento dokument je určen pro vyučující, zejm. třídní. Využít ho ale mohou např. i vedoucí zájmových kroužků a volnočasových aktivit atp.
- Příloha č. 2: Kam se obrátit pro pomoc a podporu? - tento materiál je určen pro sdílení s dětmi a rodiči.

* Útok ozbrojeného útočníka - Policie ČR, HMP
Policie ČR s podporou Magistrátu hlavního města Prahy připravila videospot "Utíkej, schovej se, bojuj!" a koncept tzv. cesty k přežití - jakým způsobem reagovat v případě útoku ozbrojeného útočníka, ať už v prostorách školy či jinde.
Tento projekt navazuje na další preventivní a vzdělávací aktivity Policie ČR, související s ozbrojenými útoky v ČR.
- Videospot "Utíkej, schovej se, bojuj!" na youtube kanále HMP
- Útok aktivního útočníka

* Metodické doporučení pro školy a školská zařízení - Škola a neštěstí: Jsme připraveni! (MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR; kollektiv autorů)

Metodické doporučení v oblasti bezpečnosti a ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů (Hlavní město Praha - MHMP; kolektiv autorů PMVIA s.r.o.)

* Manuál bezpečné školy (Autoři Libor Sladký, Tibor A. Brečka a kol., publikaci vydala Asociace bezpečná škola z. s, 2022)

* Bezpečnost školských zařízení - Vyrovnaná řešení, úvod do problematiky (Kolektiv autorů Asociace bezpečná škola pod vedením Ing. Libora Sladkého ve spolupráci s MV ČR)

* Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení - Metodika pro aplikaci normy ČSN 73 4400 do praxe; MV ČR

Základy ochrany měkkých cílů - metodika (Ministerstvo vnitra ČR; tým Soft Targets Protection Institute, z.ú.)

* Projekt Ozbrojený útočník ve škole na stránkách Policie ČR

* Asociace bezpečná škola