Školní metodici prevence

Školní metodici prevence

Metodiské materiály/publikace:

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

MŠMT; Kolektiv autorů

Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků

MŠMT; Kolektiv autorů

Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)

MŠMT, NPI ČR; kolektiv autorů

Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L., Ferdová, J., Zárubová, L., Aujezká, A.

Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L.

O rodičích a dětech - Metodický materiál preventivního programu pro 8. třídy ZŠ

Nadace Sirius, SEMIRAMIS z.ú.; kolektiv autorů

Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Macková, L., Skácelová, L. a kol.

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole - Metodika

Národní ústav pro vzdělávání; kolektiv autorů, odborný garant PhDr. Veronika Pavlas Martanová

 

Ostatní materiály/publikace:

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze; Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L. & Pavlas Martanová, V.

Legislativa pro školní metodiky prevence - výtah (aktualizováno k 5. 9. 2022)

Moravskoslezský kraj; zdroj webové stránky OSPRCH, z.s.

Manuál pro školní metodiky prevence

Krajské centrum primární prevence Pardubického kraje, PPP Ústí nad Orlicí; Mgr. Jana Klementová, Mgr. Markéta Sychrová

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Univerzita Karlova v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J.

Prevence rizikového chování ve školství

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P. et al.

Primární prevence rizikového chování ve školství

Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.)

Program prevence kriminality na základních školách

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze; Petra Kubišová

Program Škola podporující zdraví

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie; Jaroslava Boudová, Linda Fröhlichová, Marcela Krunclová, Dana Martinková, Marie Nejedlá, Marcela Pavlíková, Jitka Reissmannová, Anna Sládková

Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Aujezká, A., Burešová, I., Čablová, L., Červenková, E., Jírová Exnerová, M. et al.

Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování

Univerzita Karlova v Praze; Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L., Gabrhelík, R. a kol.

Rukověť školního metodika prevence

Středočeský kraj; Eva Burdová, 2019

Sborník příkladů dobré praxe

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s.; kolektiv autorů

Slovník vybraných pojmů k oblasti prevence rizikového chování

Slezská univerzita v Opavě; Kamil Janiš, University of Hradec Králové

Spolupráce školy s policií a orgány sociálně-právní ochrany dětí při řešení školní šikany

Společně k bezpečí o. s. pro AISIS o.s.; Michaela Veselá, Kateřina Pospíšilová

Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Dolejš M., Miovský, M., & Řehan, V.

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová,P. et al.

Vzorová dokumentace ŠMP

Středočeský kraj; Eva Burdová, 2019