Školní metodici prevence

Školní metodici prevence

 

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze; Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L. & Pavlas Martanová, V.

Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L., Ferdová, J., Zárubová, L., Aujezká, A.

Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L.

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Univerzita Karlova v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J.

Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ

PPP a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje; Mgr. Silvie Houšťavová, Mgr. Irena Oršulíková, Mgr. Karel Opravil

Prevence rizikového chování ve školství

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P. et al.

Primární prevence rizikového chování ve školství

Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.)

Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Aujezká, A., Burešová, I., Čablová, L., Červenková, E., Jírová Exnerová, M. et al.

Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování

Univerzita Karlova v Praze; Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L., Gabrhelík, R. a kol.

Rukověť školního metodika prevence

Středočeský kraj; Eva Burdová, 2019

Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Macková, L., Skácelová, L. a kol.

Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Dolejš M., Miovský, M., & Řehan, V.

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová,P. et al.

Vzorová dokumentace ŠMP

Středočeský kraj; Eva Burdová, 2019