Rasismus, homofobie, extremismus

Rasismus, homofobie, extremismus

Homofobie v žákovských kolektivech

Úřad vlády ČR; PhDr. Irena Smetáčková, PhD.PhDr. Richard Braun

Jak rozumět mediálním sdělením o migraci

Program migrace, Člověk v tísni, o.p.s.; Tereza Freidingerová, Markéta Žižková, Masha Volynsky, Illaria Belluci, Kristýna Brožová, Liudmila Kopecká

Metodika multikulturní výchovy-Crossing Borders

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.; Marie Konrádová, Kateřina Dederová, Pavla Hradečná, Eva Vojtová, František Cihlář

Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny

Masarykova univerzita; Vejrychová Radka a kolektiv