Rasismus, homofobie, extremismus

Rasismus, homofobie, extremismus

Extremismus (xenofobie, rasismus, anarchismus, fanatismus, terorismus, nacionalismus, multikulturní soužití)

Benepal, a. s. - projekt Škola za oponou; PhDr. Josef Kasal, Ph.D., Ing. Renata Kasalová

Homofobie v žákovských kolektivech

Úřad vlády ČR; PhDr. Irena Smetáčková, PhD.PhDr. Richard Braun

Já a oni jsme my - Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek (Nápady a náměty pro multikulturní výchovu)

In IUSTITIA; Andrea Holá, Věra Jirásková, Šárka Kadlecová, Klára Kalibová

Křehkost demokracie - Příručka pro pedagogy pro práci s tématem radikalismu ve výuce

Člověk v tísni, o.p.s.; Jan Charvát, Adéla Lábusová a kol.

Metodika multikulturní výchovy-Crossing Borders

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.; Marie Konrádová, Kateřina Dederová, Pavla Hradečná, Eva Vojtová, František Cihlář

Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny

Masarykova univerzita; Vejrychová Radka a kolektiv

Psychologie terorismu a radikalizace: jak se z beránků stávají vlci

Mendelova univerzita v Brně; Josef Smolík