Psychologie

Psychologie

Agresivita, depresivita, sebehodnocení a impulzivita u českých adolescentů

UPOL; Jaroslava Suchá, Martin Dolejš

Etický kodex školních psychologů

NÚV; Oakland, T., Goldmanová, S., Bishoff, H.

Hraní digitálních her českými adolescenty

UPOL; Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Helena Pipová, Eva Maierová, Panajotis Cakirpaloglu

Kdo a co řídí české adolescenty?

FF UP Olomouc, autoři: PhDr. Martin Dolejš PhD., Mgr. et Mgr. Vanda Zemanová, Mgr. Lucie Vavrysová

Mladiství v procesu poruchové socializace

Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP); Kazimír Večerka, Jana Hulmáková, Markéta Štěchová

Ohrožená mládež mezi prevencí a represí

Institut pro kriminologii a sociální prevenci; Kazimír Večerka, Jakub Holas, Markéta Štěchová, Simona Diblíková, Marina Luptáková

Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů

UPOL; Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Jaroslava Suchá a kolektiv

Resilience u adolescentů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

UPOL; Ivana Štefková, Martin Dolejš

Rizikové aktivity, depresivita a vybrané osobnostní rysy u českých adolescentů z dětských domovů se školou a z výchovných ústavů

FF UP Olomouc, autor: Mgr. Lucie Vavrysová

Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování

UPOL; Martin Dolejš, Miroslav Orel

Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty

Mendelova univerzita v Brně; Smolík Josef

Učebnice obecné psychologie

ACADEMIA-Akademie věd ČR; Alena Plháková

Úskalí internetového poradenství

Masarykova univerzita Brno; Zbyněk Vybíral, Klára Kolofíková

Vybrané aspekty sebepojetí dětí a adolescentů

UPOL; Miroslav Orel, Radko Obereignerů, Andrej Mentel

Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň

UPOL; Ondřej Skopal, Martin Dolejš a Jaroslava Suchá

Základní pojmy z metodologie psychologie - definice a vysvětlení

Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU; Stanislav Ježek, Martin Vaculík, Václav Wortner

Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

UPOL; Vanda Zemanová, Martin Dolejš