Kyberbezpečnost

Kyberbezpečnost

Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky - Náměty na výukové aktivity

Univerzita Palackého v Olomouci; Kopecký, K., Szotkowski, R., Kubala, L.

Bezpečně v kyber!

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB); kolektiv autorů

Brožura ochrany soukromí pro děti Digi-Obránci

EDRi, Theresia Reinhold, Kirsten Fiedler, Iuridicum Remedium, z.s.

BUĎ PÁNEM SVÉHO PROSTORU-Jak sebe a své věci chránit, když jste online

Edice CZ.NIC; Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy

Děti a online rizika

Sdružení Linka bezpečí; kolektiv autorů

Digitální vzdělávání v měnící se společnosti: nové výzvy, rizika, prevence

Nakladatelství Univerzity Hradec Králové, Gaudeamus; Martin Kaliba, Petra Ambrožová

Jak na internet bezpečně

CZ.NIC, z.s.p.o.; Jiří Vaněk, Jiří Novák, David Kalika

Kybergrooming a kyberstalking - Metodický materiál pro pedagogické pracovníky

Národní centrum bezpečnějšího internetu; kolektiv autorů

Kybernetická šikana - Metodické náměty na výukové aktivity

O2 - Chytrá škola; kolektiv autorů

Kyberšikana

ZSF JU v Českých Budějovicích; Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D., Bc. Ladislav Soldán, Bc. Martin Řehka

Kyberšikana a další druhy online agrese zaměřené na učitele

Univerzita Palackého v Olomouci; René Szotkowski, Kamil Kopecký

* Kyberšikana a její prevence

Člověk v tísni o.p.s, kolektiv autorů

Kyberšikana jako společenský problém

Univerzita Palackého v Olomouci; Jan Šmahaj

ON-LINE ZOO - Kyberbezpečnost pro nejmenší

CZ.NIC, z.s.p.o.; Daniela Drobna, Achmed Abdel-Salam

Online marketingová komunikace cílící na děti školního věku

Nakladatelství Masarykovy univerzity; Jitka Burešová a kol.

Prevence kyberšikany - Metodika pro pedagogy

Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú.; kolektiv autorů

Rizika internetové komunikace v teorii a praxi

Univerzita Palackého v Olomouci; Kamil Kopecký a kolektiv autorů

Riziková komunikace a seznamování českých dětí v kyberprostoru

Univerzita Palackého v Olomouci; Kamil Kopecký, René Szotkowski, Pavla Dobešová

Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu

Univerzita Palackého v Olomouci; Kamil Kopecký a kol.

Rozcestník školního metodika prevence - Kyberbezpečnost

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB); kolektiv autorů

Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách - Metodický materiál pro pedagogické pracovníky

Národní centrum bezpečnějšího internetu; Mgr. Jana Brandejsová, Mgr. et Mgr. Kateřina Lukášová

Vanda a Eda v Onl@jn světě - (Prevence pro 1. až 3. třídu ZŠ)

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB); kolektiv autorů