RCH v dopravě a sportu

RCH v dopravě a sportu

Aby tě auto nepřejelo - Prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ - brožura, (Státní zdravotní ústav; Zuzana Zvadová, Stanislav Janoušek)

Bezpečná cesta do školy, (Centrum dopravního výzkumu; Jitka Heinrichová)

Prevence rizikového chování v dopravním prostředí, (Státní zdravotní ústav; Zuzana Zvadová, Marie Nejedlá)

Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících. (Státní zdravotní ústav; kolektiv autorů)

Psychosociální aspekty rizikového chování sportujících dětí, (Univerzita Karlova v Praze; Pavel Slepička, Jiří Mudrák)