RCH v dopravě a sportu

RCH v dopravě a sportu

Aby tě auto nepřejelo - Prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ - brožura, (Státní zdravotní ústav; MUDr. Zuzana Zvadová, RNDr. Stanislav Janoušek)

Prevence rizikového chování v dopravním prostředí, (Státní zdravotní ústav; MUDr. Zuzana Zvadová, MUDr. Marie Nejedlá)

Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících. (Státní zdravotní ústav; kolektiv autorů)

Psychosociální aspekty rizikového chování sportujících dětí, (Univerzita Karlova v Praze; Pavel Slepička, Jiří Mudrák)