CSSP-PCPP: Výstupy z šetření v rámci projektu „Bezpečné klima v pražských školách“

CSSP-PCPP: Výstupy z šetření v rámci projektu „Bezpečné klima v pražských školách“

Výstupy z šetření v rámci projektu „Bezpečné klima v pražských školách“

Průzkum realizovalo Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence v rámci projektu „Bezpečné klima v pražských školách“ (e.č. PRCH-KP-0018/2017), podpořeného grantem MŠMT v listopadu 2017.

Cílem průzkumu bylo zmapovat, které oblasti rizikového chování (RCH), nejčastěji řeší pedagogové pražských škol. Dále bylo cílem zjistit, jak kompetentní se považují pedagogové pro řešení jednotlivých oblastí rizikového chování a zjistit jejich vzdělávací preference (potřeby). Výstupy mohou být srovnány s výsledky souběžně realizovaného šetření rizikového chování žáků pražských škol.

Výstupy z dotazníkového šetření mapujícího rizikové chování v pražských školách z pohledu pedagogů

Výsledky šetření o rizikovém chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze